Hà Nội cấp 151 xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị công

UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định phê duyệt số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố sẽ cấp tổng cộng 151 xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, khối sở, ban, ngành thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố được cấp 90 xe.

Khối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố (trừ đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề) là 36 chiếc.

Khối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề: 25 chiếc.

Chủng loại xe là xe ô tô một cầu hoặc hai cầu, có số chỗ ngồi từ 4 đến 16 chỗ ngồi (bao gồm cả xe ô tô bán tải).

UBND thành phố cũng quy định số lượng xe ô tô chung cho từng cơ quan, đơn vị.

Số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung được ổn định trong thời gian 5 năm (đến hết ngày 31/12/2028). Hết thời gian sử dụng, Sở Tài chính sẽ tham mưu hướng xử lý số xe trên theo quy định.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến