Hà Nội: Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân

Ngày 16/8, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản số 2596/UBND-KSTTHC về việc chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có giải pháp để chấn chỉnh lề lối làm việc thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Nếu để tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp hồ sơ xử lý quá hạn thì cơ quan, đơn vị phải có thư xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, gắn với đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan. Trong đó, cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua nhiều hình thức để người dân biết rõ, hiểu rõ và tham gia.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, lý lịch tư pháp, đăng ký kinh doanh… Trường hợp phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Mai Phương