Hà Nội chi hơn 23.000 tỷ đồng làm đường Vành đai 4

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách Thành phố là khoảng hơn 23.520 tỷ đồng.

Sau phiên họp, UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, thuộc nhóm dự án quan trọng Quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng BOT. Tiến độ và thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027. 

Sơ bộ tổng mức đầu tư là 85.840 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Thành phố Hà Nội dự kiến: 23.524 tỷ đồng. Qua thẩm tra, việc thành phố Hà Nội tiếp tục ưu tiên cân đối bố trí vốn để thi công hoàn thành Dự án trong kỳ kế hoạch trung hạn 2026-2030 là cần thiết và có tính khả thi.

Bà HỒ VÂN NGA, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố Hà Nội: “Ban Kinh tế ngân sách cho rằng nhu cầu vốn này vẫn nằm trong phạm vi tổng mức vốn đã được cân đối, huy động của kế hoạch trung hạn 2021-2025 và phù hợp với cân đối ngân sách của thành phố 2022, cũng như khả năng cân đối vốn của kế hoạch trung hạn 2026-2030.”

Dự án được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần gồm thực hiện giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng BOT. Một số ý kiến đại biểu đề nghị quan tâm đến năng lực nhà thầu sau khi dự án được phê duyệt, đưa vào triển khai. 

Ông NGUYỄN THÀNH NAM, Đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên, Hà Nội: “Do dự án được xác định dự án thành phần 03 được đầu tư theo hình thức PPP nên đề nghị UBND thành phố quan tâm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tốt, phối hợp với các địa phương để đảm bảo dự án đúng tiến độ.”

Sau thảo luận, HĐND Thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô với số vốn 23.524 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, giai đoạn 2021-2025: 19.400 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030: 4.047 tỷ đồng. 

Trong trường hợp tổng mức đầu tư của Dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền, dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND Thành phố sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn để triển khai, hoàn thành Dự án.

Thực hiện : Thanh Nga Ninh Tùng

quảng cáo