Đoàn ĐBQH Hà Nội: Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp công dân chưa đáp ứng yêu cầu

Sáng ngày 4/03, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã giám sát thực tế tại huyện Thanh Trì đánh giá Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 theo chuyên đề giám sát của Quốc hội. Qua giám sát cho thấy, với địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh thì số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng tăng nhanh.

Qua báo cáo cho thấy, từ năm 2018, số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tăng so với cùng kỳ. Tổng số lượt công dân đã tiếp trên địa bàn huyện là 23.210 lượt với 3.217 vụ việc, Số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài vẫn chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất triển khai các dự án. Đoàn giám sát đánh giá cao huyện Thanh Trì đã thực hiện tốt việc hoàn thiện cơ sở vật chất phòng, ban tiếp công dân tại xã, thị trấn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp công dân trên địa bàn. Huyện Thanh Trì cũng đã triển khai lắp đặt giám sát việc tiếp công dân từ xa trên địa bàn 16 xã bằng hệ thống camera, điều này giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa nhanh, dự báo số lượng các vụ khiếu nại, tố cáo sẽ gia tăng và theo đoàn giám sát nguyên nhân gia tăng số vụ khiếu nại tố cáo một phần do công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân còn hạn chế, chất đội ngũ cán bộ tiếp công dân chưa đáp ứng  nhu cầu, vẫn diễn ra tình trạng công dân gửi đơn thư vượt cấp, việc phân loại, xử lý đơn thư chưa chính xác, quá trình giải quyết chưa xác minh đầy đủ, kết luận chưa đúng bản chất vụ việc nên chưa giải quyết được đơn thư dứt điểm từ cơ sở.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những chuyển biến của huyện Thanh Trì trong công tác tiếp dân, song cần kiện toàn Ban tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức đủ trình độ và năng lực  làm nhiệm vụ tiếp công dân; ban hành nội quy, quy chế và công khai lịch tiếp công dân theo quy định.  

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng Huyện cũng cần kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để trở thành các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người.”

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành thành phố phối hợp cùng huyện Thanh Trì quan tâm giải quyết tốt nhất các phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn, cần thiết đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, thi đua để cán bộ làm công tác tiếp dân nỗ lực và trách nhiệm hơn với công việc này./.

Thực hiện : Hải Yến Tùng Dương