Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 24/12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND thành phố về “Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn 2019-2021”. Đây là 1 trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trong năm 2022.

Ngọc Tuấn