Đưa vào khai thác thương mại Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vào tháng 12/2022

Hà Nội xác định việc hoàn thành đoạn tuyến trên cao của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và đưa vào khai thác thương mại vào tháng 12 là một mục tiêu chính trị cần phải đạt được trong năm nay.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km. Tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) dài 8,5km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy-ga Hà Nội) dài 4km. Hiện tiến độ của dự án đạt trên 74% và đoạn trên cao gần 95%. Để đảm bảo mục tiêu này, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã trình Uỷ ban nhan dân thành phố kế hoạch chi tiết để hoàn thành đoạn tuyến trên cao của dự án./.