Hà Nội dự kiến hỗ trợ nhân viên y tế tối đa 10 triệu đồng

UBND Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng và thấp nhất 5 triệu đồng cho mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố. Tổng kinh phí đề xuất là 250 tỷ đồng.

Theo đó, người làm trực tiếp chuyên môn y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm cấp cứu 115, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm, sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Người không làm trực tiếp chuyên môn (quản lý, hành chính) sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng. 

Tại trung tâm giám định y khoa, trung tâm pháp y, trung tâm tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, người trực tiếp làm chuyên môn sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng; người làm quản lý, hành chính nhận 5 triệu đồng. 

Viên chức, người lao động các phòng Nghiệp vụ y, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở Y tế sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng; Phòng Nghiệp vụ dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở được 7 triệu đồng. Nhân viên y tế thuộc Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã dự kiến được hỗ trợ 7 triệu đồng. 

Nghị quyết dự kiến được trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 9.

Thực hiện : Quang Trịnh