• 1369 lượt xem
  • 08:37 11/01/2022
  • COVID-19

Hà Nội: Gần 50 nghìn công nhân lao động mất và thiếu việc làm

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, tuần đầu tiên của năm 2022, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người.

Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người). Thu nhập của người lao động bị giảm sâu, một số bộ phận bị mất việc, giãn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ. 

Để chăm lo cho người lao động các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tham gia với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.