Hà Nội hỗ trợ mua BHXH tự nguyện, tạo điểm tựa an sinh cho người nghèo

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong bối cảnh còn một tỉ lệ lớn lao động phi chính thức không có BHXH, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 03 hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, Long Biên là quận đầu tiến hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn.

Trải qua đại dịch, người nghèo, dân tộc thiểu số và nhóm lao động tự do… chính là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương nhiều nhất. Do đó theo các chuyên gia, các chính sách an sinh xã hội cần phải thiết kế tạo điều kiện cho mọi nhóm đối tượng đều được tiếp cận và thụ hưởng một cách công bằng.

Hiện ngân sách Nhà nước đang hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo. Đặc biệt, mới đây, quận Long Biên là địa phương đầu tiên trên cả nước đã thực hiện hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo của quận và các phường trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 03 của HĐND Thành phố Hà Nội, đối tượng thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30%; hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134 của Chính phủ. Thời gian bắt đầu được hỗ trợ từ 1/8/2022 đến 31/12/2025, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách quận, huyện, thị xã.

Có thể khẳng định, hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, nhất là đối với hộ nghèo, cận nghèo là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các nhóm người chưa tham gia BHXH, nhằm quyết tâm hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân, để mọi người dân đều được chăm lo an sinh xã hội, có cơ hội được hưởng lương hưu - nguồn thu nhập ổn định khi về già, có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện : Phạm Cường Đào Nghĩa