Hà Nội: 'Kệ' ý kiến của Thanh tra Chính phủ, chính quyền quận Long Biên đang lấp hồ để đấu giá đất

Theo phản ánh của người dân quận Long Biên, vẫn chưa có cuộc họp nào giữa chính quyền quận để lắng nghe kiến nghị của nhân dân về việc lấp hồ để lấy đất bán đấu giá theo công văn của Thanh tra Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đang tiến hành san lấp hồ Quế Sơn và Sơn Thủy. Trong khi đó người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy vẫn tiếp tục kiến nghị tới cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh việc lấp hồ phục vụ cho đấu giá đất. Uỷ ban nhân dân quận Long Biên đang tiến hành san lấp mặt bằng đối với hồ Quế Sơn nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Trong khi đó, người dân tổ 11, 12 tiếp tục kiến nghị cần xem xét tính hợp lý với việc lấp hồ Quế Sơn và Sơn Thủy, đồng thời mong muốn đối thoại trực tiếp với cơ quan chức năng về vấn đề này. 

Ông TRẦN QUỐC HƯNG - Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội: Chúng tôi đã nhận được công văn của Thanh tra Chính phủ và có yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có buổi làm việc với người dân, giải quyết các thắc mắc. Thế nhưng tới nay vẫn chưa nhận được các buổi họp của cơ quan chính quyền tổ chức để thống nhất việc kiến nghị của người dân”.

Bà NGUYỄN THỊ HÀ - Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội:Đời ông, đời cụ tôi thì ở khu vực này là hồ hết, nhiều hồ thì cũng lấp rồi, trước có hồ ông Thông, hồ Phá Giáp. Còn khu vực này nhiều hồ lắm. Nếu lấp hết thì người dân sẽ sống ra sao”.

Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khẳng định khu vực hồ Xuân Quế, hồ Sơn Thủy không có chức năng thoát nước, đây là ao tù và khu vực này nằm trong quy hoạch sử dụng đất ở. Tới đây, Uỷ ban nhân dân quận Long Biên sẽ tiến hành đầu tư xây dựng một số hồ trong khu vực để phục vụ tiêu thoát nước. Các kế hoạch này được đầu tư song song với tuyến đường 40m đang triển khai. 

Liên quan tới việc Uỷ ban nhân dân quận Long Biên ra quyết định đầu tư dự án trước khi có phê duyệt của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tp. Hà Nội. Đại diện Uỷ ban nhân dân quận Long Biên cho rằng thực hiện theo đúng quy trình. 

Ông ĐINH VĂN THẮNG - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Long Biên, TP. Hà Nội: “Theo Luật Đầu tư xây dựng và Luật Đầu tư công. Trước khi Hội đồng nhân dân thành phố ra kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì các quận huyện phải phê duyệt được dự án. Thì đây là tại sao lại có quyết định phê duyệt dự án trước khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân Tp. Hà Nội”.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, dự án do Uỷ ban nhân dân quận Long Biên đang triển khai không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Nguồn gốc đất của dự án này có hiện trạng là đất nông nghiệp, đất ở, đất công cộng bao gồm giao thông và thủy lợi./.

Ngọc Thiện