Hà Nội không giới hạn số lượng đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến xã, phường

Năm 2024, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại tuyến xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội không giới hạn số lượng đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, theo khả năng đáp ứng của các cơ sở, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong khám, chữa bệnh BHYT.

Đối với các quận, huyện và địa bàn giáp ranh không có bệnh viện tuyến quận, huyện, thì người tham gia BHYT có bệnh mãn tính cần thường xuyên đi khám, chữa bệnh, mà cơ sở y tế tuyến xã, phường, thị trấn không đáp ứng được, họ sẽ được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến thành phố trên địa bàn xã, phường đó. Với các cơ sở tuyến thành phố, tuyến trung ương và tương đương, người tham gia BHYT được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến này khi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã nơi có cơ sở y tế khi các cơ sở y tế có số lượng thẻ chưa vượt quá quy định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam