Hà Nội kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu

Thị trường bánh trung thu năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại Hà Nội, UBND thành phố vừa yêu cầu các cấp, các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vi phạm chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu.

UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật; trong quá trình thanh, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thời gian kiểm tra từ ngày 28/8/2023 đến ngày 5/10/2023, trên phạm vi tại 30 quận, huyện, thị xã. 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam