Hà Nội: Ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan

Sáng ngày 17/02, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan này  dựa trên 7  nội dung chính, trong đó bao gồm  Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và bầu Hội thẩm nhân dân;  Tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật, pháp lệnh; phản biện xã hội; phổ biến giáo dục pháp luật, Phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và các công tác khác….  

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký Quy chế phối hợp để phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện tốt hơn việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nộ sau dịch Covid 19. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả nội dung trong Quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra./.

Thực hiện : Hải Yến Hồng Dũng