Hà Nội miễn phí sử dụng thư viện để phát triển văn hóa đọc

TP. Hà Nội thống nhất miễn phí sử dụng thư viện trên địa bàn để khuyến khích, phát triển văn hoá đọc.

Cụ thể, người dân, học sinh sinh viên được miễn phí sử dụng tài nguyên thông tin tại thư viện, mượn theo thời hạn quy định trong nội quy thư viện; tra cứu thông tin trên không gian mạng; tiếp nhận thông tin/ về tài nguyên thông tin/ thông qua hệ thống tra cứu hoặc hình thức tiếp nhận thông tin, tra cứu khác; được giúp đỡ, tư vấn về tìm kiếm, lựa chọn tài nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam