Hà Nội nhiều chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ

Có nhận định rằng, gần đây trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể cấp ủy, địa phương, đơn vị bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Do đó, ngày 7/8 vừa qua Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Chỉ thị này được kỳ vọng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đến Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đông Anh để hoàn thiện một số giấy tờ cho con gái, chị Linh cho biết những giấy tờ này trước đây phải mất rất nhiều thời gian, qua rất nhiều bộ phận nhưng nay chỉ một buổi sáng, các cán bộ tại Ủy ban đã hỗ trợ hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục.

Ngày làm việc bình thường của bộ phận một cửa UBND thị trấn Đông Anh có 4 công chức làm việc. Hầu hết những công chức này đều phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc nên không tránh khỏi áp lực, nhưng được quán triệt chỉ thị 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, họ luôn tâm niệm, phải đặt quyền lợi của công dân lên hàng đầu.

Là một huyện từng phải xử lý đến 2 Phó chủ tịch UBND xã để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ,  mặt khác địa phương lại đang chuyển mình mạnh mẽ , do đó huyện Đông Anh xác định Chỉ thị 24 chính là 1 “liều thuốc kháng sinh”. Liều thuốc này sẽ trị các bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm, xuôi chiều, "dĩ hòa vi quý” đồng thời là công cụ để giám sát, sàng lọc đội ngũ cán bộ.

Thời gian qua thành phố Hà Nội và các địa phương đã có những công cụ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức gắn với trách nhiệm công việc được giao đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Song vẫn còn một số trường hợp thực hiện chưa hết trách nhiệm và hiệu quả chưa cao. Để “bắt mạch” chính xác những căn bệnh đang tồn tại giúp thực hiện Chỉ thị hiệu quả, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ ra 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố và đưa ra những giải pháp quyết liệt, cụ thể.

Chỉ thị 24 cùng với khung nhận diện một số biểu hiện trong việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị Thành phố trong việc chấn chỉnh kỷ cương công vụ. Từ đó, phát huy dân chủ, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Vũ Hiếu -

Như Huỳnh