Hà Nội rà soát 5 sở có thủ tục chồng chéo để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Sau 1 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã bế mạc, trong đó đã thông qua Nghị quyết về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP; Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Đây là nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho giải ngân đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Đề án phân cấp quản lý Nhà nước, uỷ quyền trên địa bàn TP bước đầu rà soát, bóc tách các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, các thủ tục hành chính để từng bước đề xuất phân cấp, ủy quyền một cách mạnh hơn, triệt để hơn và thực chất hơn. Cụ thể, đề xuất phân cấp, ủy quyền đối với 634 thủ tục hành chính, tiếp tục phân cấp đối với 9 nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ủy quyền đối với 36 nhiệm vụ, tập trung vào các lĩnh vực như phân cấp đầu tư xây dựng trường THPT; phân cấp đầu tư hệ thống nước sạch, phân cấp đầu tư công trình xử lý nước thải cục bộ và hệ thống thu gom nước thải trên địa bàn; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C; phân cấp quản lý đối với lĩnh vực bến bãi đỗ xe; quản lý về đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường do cấp huyện đầu tư…

Ông VŨ ĐỨC BẢO, Đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội,Trưởng ban tổ chức Thành uỷ Hà Nội: “Hiện nay chúng tôi có đề nghị trong thường vụ là sau phân cấp (Nghị quyết phân cấp-PV) thì chúng ta đánh giá lại. Kiến nghị tới đây làm sơ một số sở liên quan tới thủ tục hành chính, liên quan tới đẩy nhanh tiến độ dự án như Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông. Đây là 5 sở có nhiều thủ tục chồng chéo.”

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn TP đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp. Tính đến cuối tháng 8/2022 mới đạt tỷ lệ 27,1% kế hoạch. Việc Hội đồng nhân dân Hà Nội quyết nghị việc phân cấp, phân quyền sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn cho giải ngân đầu tư công của Hà Nội hiện nay.

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh