Hà Nội: Sẵn sàng kích hoạt Trạm y tế lưu động

Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các quận, huyện ở thủ đô đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng kích hoạt Trạm y tế lưu động nhằm ứng phó nhanh nhất với các diễn biến của dịch bệnh.