Hà Nội: Sẽ có giải pháp giải quyết đến từng trường hợp nợ tiền sử dụng nhà, đất

Ngày 07/7, Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội đã chất vấn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn. Hà Nội hiện là địa phương có số lượng quỹ nhà chuyên dung lớn, tuy nhiên việc quản lý khai thác không hiệu quả. Các doanh nghiệp quản lý nhà vẫn nợ tiền thuê đất còn lớn. Đây là vấn đề quan trọng cần nhận diện, tháo gỡ.

Nêu thực tế về việc hiện 802/803 hợp đồng thuê nhà chuyên dung do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý chưa được gia hạn, chưa được ký hợp đồng và xảy ra hàng loạt sai phạm trong sử dụng? Các đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu nêu rõ trách nhiệm

Ông ĐÀM VĂN HUÂN, Đại biểu hội đồng nhân dân Hà Nội:  “Tôi quan tâm đến nợ nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân sử dụng các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua giám sát số tiền nợ thuê nhà chuyên dùng hiện khoảng 1.200 tỷ, kéo dài nhiều năm. Đề nghị Giám đốc Sở Tài chính cho biết biện pháp và tiến độ thực hiện thu hồi nợ." 

Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội: “Tổng số tiền phải thu theo sổ sách ghi đối với nhóm nhà chuyên dùng là 489,78 tỷ đồng. Hiện nay số tiền đã thu trong tổng số tiền ghi nợ tính đến 31/12/2021 là 73,8 tỷ đồng và số còn phải thu là 415 tỷ đồng. Còn những khoản nợ xấu sẽ tổng hợp từng trường hợp cụ thể để báo cáo thành phố có giải pháp đối với từng trường hợp."

Với vấn đề nợ tiền thuê đất, Sở tài chính cũng nhận trách nhiệm do chưa kịp thời đôn đốc, giám sát việc chi trả tiền thuê của các tổ chức, cá nhân.

Ông NGUYỄN XUÂN LƯU, Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội:Trên cơ sở các số nợ, chủ thể nợ, Sở Tài chính sẽ khẩn trương cùng với công ty rà soát phân rõ từng trường hợp, từng đối tượng trên cơ sở đó đối chiếu với quy định của pháp luật để giải quyết đối với từng trường hợp. Đối với trường hợp có khả năng thu, phân đấu thu được sớm nhất trong giai đoạn 2022-2023. Đối với các trường hợp không có khả năng chi trả, đơn vị sẽ áp dụng các quy định để xử lý theo quy định. Đồng tình tán thành với ý kiến của đại biểu sẽ yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý nhà Hà Nội cung cấp thông tin và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng người dân, các cơ quan quản lý giám sát, nắm bắt được."

Hiện còn 300 quỹ nhà chuyên dùng chưa có phương án sắp xếp, việc kê khai hết sức khó khăn, vấn đề này thành phố Hà Nội đang đề xuất Bộ Tài chính để sắp xếp phương án. Tuy nhiên trước thực tế về quản lý quỹ nhà chuyên dung còn chưa hiệu quả, các đại biểu Hội đồng nhân dân cho rằng cần hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là quy định về đấu giá, định giá, đơn giá cho thuê để có căn cứ làm hợp đồng cho thuê với quỹ nhà này, nếu không sẽ không có căn cứ để thu hồi số nợ tiền thuê đất cho ngân sách thành phố 

Thực hiện : Hải Yến Tùng Dương