Hà Nội sẽ đánh giá an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Sở Y tế Hà Nội sẽ đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm (ATTP) tại 39 bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và truy xuất nguồn gốc tại 23 nhà cung cấp thực phẩm. Sở sẽ lấy mẫu nước chế biến, mẫu thớt, mẫu thức ăn lưu, mẫu rau tươi…

Để kiểm nghiệm hóa lý và vi sinh. Đồng thời, Sở tổ chức hướng dẫn giám sát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho các lãnh đạo, người quản lý trong công ty thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có 5.159 bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học và cơ quan. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát ATTP tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp đã được cơ quan chức năng từ thành phố cho đến quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn đẩy mạnh; 100% các bếp ăn tập thể, căng tin đã được kiểm tra, giám sát theo quy định.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam