Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo để lắng nghe các ý kiến về phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa Thủ đô

Nhằm phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức hội thảo “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” vào ngày 21/3 tới

UBND thành phố Hà Nội chủ trì; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo “ Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” tại Hà nội vào ngày 21/3 tới đây. Thông tin trong buổi họp báo chiều nay tại UBND TP Hà Nội.

Hội thảo sẽ tập trung 3 mục tiêu chính và 4 nội dung lớn như: Văn hoá Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Nguồn lực văn hoá Thăng Long – Hà Nội, Hà Nội – Thủ đô di sản, Thành phố sáng tạo, khát vọng phát triển, các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”. Và đến nay, đã có 70 bài tham luận chất lượng từ nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hoá, nhà nghiên cứu khoa học. Trong đó, nổi bật là việc bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, các vùng văn hóa quan trọng của Hà Nội; sáng kiến, giải pháp về khôi phục, cải tạo,..

Bên cạnh những bài tham luận có chất lượng của các chuyên gia trong nước, hội thảo sẽ có sự tham dự của một số chuyên gia quốc tế có nhiều nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Với mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến, nhiều chiều để hiểu biết sâu sắc nội hàm nhằm phát triển Hà nội thành Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Ngọc Tuấn