Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

Chỉ thị 24 cùng với khung nhận diện một số biểu hiện trong việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội trong việc chấn chỉnh kỷ cương công vụ. Từ đó, phát huy dân chủ, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đến Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để hoàn thiện một số giấy tờ cho con gái, chị Linh cho biết những giấy tờ này trước đây phải mất rất nhiều thời gian, qua rất nhiều bộ phận nhưng nay chỉ một buổi sáng, các cán bộ tại Ủy ban đã hỗ trợ hoàn thiện xong hồ sơ, thủ tục.

Ngày làm việc bình thường của bộ phận một cửa UBND thị trấn Đông Anh có 4 công chức làm việc. Hầu hết những công chức này đều phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc nên không tránh khỏi áp lực, nhưng được quán triệt chỉ thị 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, họ luôn tâm niệm, phải đặt quyền lợi của công dân lên hàng đầu.

Là một huyện từng phải xử lý đến 2 Phó chủ tịch UBND xã để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ,  mặt khác địa phương lại đang chuyển mình mạnh mẽ , do đó huyện Đông Anh xác định Chỉ thị 24 chính là 1 “liều thuốc kháng sinh”. Liều thuốc này sẽ trị các bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm, xuôi chiều, "dĩ hòa vi quý” đồng thời là công cụ để giám sát, sàng lọc đội ngũ cán bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh Lê Huy Khôi, có những thời điểm thực trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ sai không dám làm đã từng xảy ra nhức nhối trong một bộ phận cán bộ, công chức của thị trấn . Đó là khi có những công việc phức tạp cần sự phối hợp giữa các bộ phận công chức. Thực trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực thi công vụ. Do đó  việc lượng hoá các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong Chỉ thị 24 của Thành uỷ Hà Nội là thước đo để UBND thị trấn Đông Anh  giám sát, sàng lọc đội ngũ cán bộ. 

Là công chức Văn phòng – Thống kê của phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, chị Mai Thị Thu phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc như: tổng hợp, tham mưu, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ …nên không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên chị luôn xác định đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì thế chị đã chủ động xây dựng kế hoạch làm việc hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Kết quả thực thi nhiệm vụ cũng sẽ được giám sát và đánh giá bởi phần mềm đảm bảo công khai, minh bạch. 

Thời gian qua thành phố Hà Nội và các địa phương đã có những công cụ đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức gắn với trách nhiệm công việc được giao đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Song vẫn còn một số trường hợp thực hiện chưa hết trách nhiệm và hiệu quả chưa cao. Để “bắt mạch” chính xác những căn bệnh đang tồn tại giúp thực hiện Chỉ thị hiệu quả, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ ra 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố và đưa ra những giải pháp quyết liệt, cụ thể.

Chỉ thị 24 cùng với khung nhận diện một số biểu hiện trong việc vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị Thành phố trong việc chấn chỉnh kỷ cương công vụ. Từ đó, phát huy dân chủ, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Bích Nhung