Hà Nội sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 28/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền, giáo dục, phố biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn được đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đi vào chiều sâu. Việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố. Ứng phó xử lý các tình huống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn kịp thời. Bên cạnh đó, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, cấp cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ, bàn giao cho 11 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành trong công tác quốc phòng an ninh, chuẩn bị tốt, đầy đủ lực lượng, phượng tiện sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Anh Tuấn