Hà Nội tạm cấp hơn 22 tỷ đồng lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định tạm cấp22,125 tỷ đồng cho 5 quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ.

Theo Quyết định, kinh phí tạm cấp lấy từ nguồn điều hành tập trung, đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận trên có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022. Trường hợp sử dụng không hết, UBND các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.