• 1111 lượt xem
  • 14:54 17/05/2023
  • Xã hội

Hà Nội thiếu cán bộ công nghệ thông tin thực hiện chính quyền điện tử

Dù 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo cơ chế một cửa, nhưng do thiếu sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, thiếu cán bộ có chuyên môn vận hành, nên hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa như mong đợi.

Đó là những ghi nhận của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội vào sáng 16/5.

Hiện 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa, trong đó, 33/35 thủ tục hành chính đã đưa lên dịch vụ công mức 3,4. Tuy nhiên, do thiếu đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin tại sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong triển khai các đề án nên công tác chuyển đổi số vấn chưa đạt hiệu quả, trong đó theo mức chấm điểm sở nội vụ thì Sở Thông tin và Truyền thông vẫn xếp thứ hạng thấp về cải cách hành chính trong khối các sở, ngành. Một phần nguyên nhân từ việc thiếu đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đạt chuẩn.

Trong chủ trương chung phải tinh gọn bộ máy cơ quan nhà nước, Đoàn giám sát đề nghị sở thông tin truyền thông tham mưu thành phố giải pháp để không tăng biên chế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức trong vận hành mô hình chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đặc biệt cấp xã, phường; làm rõ về giải pháp để tăng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến - Ngọc Tuấn