Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý

Một trong nội dung trọng tâm tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân Hà Nội lần này là thảo luận và cho ý kiến về đề án đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước, uỷ quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lần thay đổi này, thành phố sẽ quy định chi tiết việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm ngân sách các cấp.

Với việc Hội đồng nhân dân thông qua đề án này, Hà Nội sẽ là 1 trong những địa phương tiên phong trong cả nước thực hiện phân cấp quản lý nhà nước. Đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết 08/HĐND năm 2016, với các nhiệm vụ được phân cấp liên quan đến giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ ngân sách, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cấp thành phố và cấp quận huyện đã tạo thay đổi rõ nét trong phương thức làm việc, công tác chỉ đạo điều hành, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang và hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét. Hà Nội sẽ tiếp tục lượng hoá hoạt động quản lý các lĩnh vực quản lý di tích, văn hoá, thể thao, lễ hội, y tế, giáo dục. Nhiều đại biểu đồng tình chủ trương này, nhưng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục cần đầu tư nhiều, cần xem xét thay đổi phương thức đấu giá quyền sử dụng đất và phân cấp bảo tồn với những di tích lịch sử quan trọng

Ông NGUYỄN NGỌC VIỆT, Tổ Đại biểu Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội: “Lĩnh vực văn hoá, di tích sắp tới phân cấp cho quận huyện, đầu tư cho di tích phải hết sức chú ý bởi đầu tư theo hướng bảo tồn. Với dự án ồ ạt như vậy nếu không có lộ trình thì rất khó khăn. Đầu tư phân cấp nhưng phải quản lý để bảo tồn di tích".

Ông NGUYỄN THANH XUÂN, Tổ đại biểu Quận Hà Đông:  “ Tới thời điểm hiện nay, chúng tôi đánh giá giải pháp thành phố ủy quyền cho quận, huyện phê duyệt giá sàn cho các dự án đấu giá quyền sử dụng đất dưới 5.000m2 hoặc dưới 30 tỷ là giải pháp quan trọng, giúp tháo gỡ cơ bản cho các quận, huyện"

Ông NGUYỄN THANH NAM, Tổ Đại biểu huyện Phú Xuyên: “Giải pháp Phân cấp quản lý nhà nước là cứu cánh trong giai đoạn hiện nay để đẩy nhanh các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Theo kinh nghiệm của đơn vị, phân cấp nên từng bước thí điểm, có lĩnh vực phân cấp mạnh thì tốt nhưng có lĩnh vực sẽ có tác dụng ngược."

Các đại biểu cho rằng phân cấp quản lý là nội dung quan trọng, phức tạo, tuy nhiên trong quá trình triển khai có một số nhiệm vụ chưa phân định rõ giữa phân cấp thành phố cho cấp huyện, trong khi nhiều cấp huyện chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư để phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội địa phương, nên trong mỗi thời điểm mỗi cấp chưa đảm bảo nguồn lực như mong muốn. Vì vậy đề án cần quy định rõ đảm bảo tính hiệu quả và liên tục trong quản lý.

Hải Yến