Hà Nội trình phương án lựa chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ trong tháng 3

Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành hoàn thiện các văn bản liên quan về hệ số đền bù cũng như quy trình lựa chọn chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây mới chung cư cũ. Dự kiến trong tháng 3/2023 sẽ hoàn thành các bước hướng dẫn.

Trong giai đoạn 1, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành đầu tư, xây mới lại 10 chung cư cũ. Trong số này có tới 4 chung cư nguy hiểm cấp độ D và đều nằm trên địa bàn quận Ba Đình. Tới nay, công tác di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đạt ½ kế hoạch. Dự kiến hết quý I/2023 sẽ tiến hành di dời xong đối với các chung cư này. Trong khi đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã bố trí nguồn kinh phí gần 130 tỷ đồng để thực hiện việc kiểm định và quy hoạch lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Hiện, Sở Xây dựng đang gấp rút hoàn thiện văn bản hướng dẫn trình thành phố Hà Nội để lựa chọn chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết: đối với hệ số đền bù giá đất sẽ được tính toán theo từng dự án riêng biệt và lựa chọn chủ đầu tư tương ứng đảm bảo với mức đền bù được đưa ra để thực hiện dự án.

Ngọc Thiện