Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội - mong mỏi của nhiều người cao tuổi không lương, không trợ cấp

Để phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung thêm nhiều quy định giúp đảm bảo cuộc sống an nhàn hơn cho nhóm đối tượng này khi về già, trong đó có đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi (như hiện hành) xuống 75 tuổi.

Ở tuổi 73, bà Hạ bộn bề lo lắng khi tuổi già không có lương hưu, chẳng thu nhập, con cái cũng không, chỉ tật bệnh là nhiều. Để đợi đến 80 tuổi mới được hưởng trợ cấp xã hội với bà thật xa vời.

Thống kê hiện cả nước có khoảng 9 triệu trên 60 tuổi không nhận được bất kỳ khoản lương hưu, trợ cấp nào như bà Hạ. Và dự báo con số này có thể tăng lên 13 triệu vào năm 2030. Cũng vì thế, kiến nghị xem xét giảm số tuổi được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng là mong mỏi không chỉ của riêng bà Hạ.

Đáp ứng mong mỏi trên và cũng là thể chế hóa một bước chủ trương “điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội” theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do NSNN đảm bảo.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800 nghìn người. Tuy tăng diện được hưởng nhưng ngân sách không phát sinh thêm nhiều bởi trợ cấp xã hội do BHXH chi trả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo -

Cao Hoàng -

Đào Nghĩa