Hạ viện Mỹ bác bỏ dự luật viện trợ 17,6 tỷ USD cho Israel

Hạ viện Mỹ đã bác bỏ dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm cung cấp 17,6 tỷ USD viện trợ cho Israel.

Với 180 phiếu ủng hộ và 250 phiếu chống, dự luật đã bị bác bỏ vì không hội đủ sự ủng hộ của 2/3 số nghị sĩ theo quy định đối với việc bỏ phiếu cấp tốc. Điều đáng chú ý là, vấn đề viện trợ cho Israel lâu nay vẫn thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả 2 viện Quốc hội Mỹ. Các thành viên Quốc hội Mỹ đã đàm phán trong nhiều tháng qua về các gói hỗ trợ an ninh, đặc biệt là đối với Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 2 lần yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp bổ sung tài trợ cho Ukraine và Israel, lần gần đây nhất vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa đòi hỏi bất cứ hỗ trợ an ninh nào cũng phải gắn với thay đổi về chính sách nhập cư và an ninh ở biên giới giáp Mexico. Đây đang là vấn đề gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ.

QT