Hạ viện Mỹ duyệt viện trợ hơn 14 tỷ USD cho Israel

Ngày 2/11, Hạ viện Mỹ duyệt Dự luật viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, bất chấp phe Dân chủ tại Thượng viện và ông Biden dọa phủ quyết vì không bao gồm Ukraine.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói viện trợ cho Israel với 226 phiếu ủng hộ và 196 phiếu chống.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden ủng hộ viện trợ cho Israel, song Nhà Trắng và đảng Dân chủ phản đối dự luật của đảng Cộng hòa vì dự luật này chỉ chiếm một phần nhỏ trong gói viện trợ 106 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ yêu cầu vào tháng trước. 

Lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói sẽ không đưa văn kiện ra bỏ phiếu tại cơ quan này. "Thượng viện sẽ không xem xét dự luật thiếu sót nghiêm trọng từ phe Cộng hòa tại Hạ viện. Thay vào đó, chúng tôi sẽ cùng phối hợp để đưa ra một gói khẩn cấp lưỡng đảng riêng có viện trợ cho cả Israel, Ukraine...", ông Schumer phát biểu tại Thượng viện cùng ngày.

Hạ viện Mỹ có 435 ghế với đảng Cộng hòa chiếm đa số, giữ 221 ghế, đảng Dân chủ giữ 212 ghế, hai ghế để trống. Trong khi đó, đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện với số ghế 51-49. Dự luật muốn trở thành luật phải do cả lưỡng viện thông qua và được Tổng thống Mỹ ký.

(*) Nguồn: Reuters 

Việt Bắc