Hải Dương: Cử tri kiến nghị giải quyết khó khăn cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 27/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Kinh Môn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị giải quyết những khó khăn cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập.

Cử tri đề nghị quan tâm giải quyết các vấn đề tại các xã, phường thị trấn sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; trong đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, có cơ chế kịp thời, giải quyết những cán bộ trẻ, có năng lực bị dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập.

Ông DƯƠNG VĂN TOẢN - Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: “Có rất nhiều đồng chí trẻ có năng lực, trình độ, đã làm 9-10 năm vẫn phải nghỉ việc, đề nghị Quốc hội giải pháp và quan tâm đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở.”

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung một số quy định, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Ông TRẦN KHẮC OÁNH - Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: “Hiện nay Bộ Nội vụ quy định có 3 đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Theo đó, hệ số của bí thư, trưởng khu 1,1; còn hệ số trưởng thôn nơi có 350 hộ dân trở lên là hệ số 1,8. Chúng tôi nghĩ, những khu có 5-600 hộ dân vẫn chỉ hưởng hệ số 1,1, như vậy giữa thôn với khu dân cư lại chênh nhau nhiều. Đề nghị các cấp chế độ đối với đội ngũ này.”

Làm rõ thêm về nội dung này, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ theo Nghị quyết 653 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hải Dương đã thực hiện sáp nhập 55 đơn vị hành chính, trong đó có thị xã Kinh Môn. Sau khi sáp nhập việc sắp xếp đội ngũ cán bộ trên địa bàn đã được thực hiện theo đúng quy định.

Ông PHAN NHẬT THANH - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương: Sở Nội vụ tham mưu chỉ đạo rà soát lại số lượng đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu để thực hiện tuyển dụng. Về mặt quy định không có hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn, đưa vào hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau khi rà soát thị xã, còn thiếu 76 công chức cấp xã, Sở Nội vụ đã phê duyệt, tuyển dụng đủ 76 công chức cấp xã.”

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổng hợp, gửi tới kỳ họp Quốc hội tới và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thực hiện : Hoàng Hương Cao Hoàng

quảng cáo