Hải Dương: Sáp nhập từ 2019 nhưng nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn dây dưa đến nay

Cần có cơ chế hỗ trợ các xã khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, quan tâm bố trí nguồn lực giải quyết vấn đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới … là những đề xuất của cử tri huyện Thanh Miện gửi tới Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri phản ánh việc xã Hùng Sơn được sáp nhập vào thị trấn Thanh Miện từ năm 2019, tuy nhiên đến nay việc giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình Nông Thôn Mới vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Do đó, cử tri kiến nghị tỉnh Hải Dương có phương án để tháo gỡ khó khăn này cho địa phương.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về một số nội dung chính tại kỳ họp thứ 6. Với kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực giáo dục, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội “việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó đã đưa ra nhiều đề nghị, yêu cầu nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thời gian tới./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Anh Đức