Hải Phòng lúng túng trong xử lý bãi rác tạm

Không có khái niệm bãi rác tạm, đã là bãi rác thì phải xây dựng đúng quy chuẩn. Đây là khẳng định của Bộ TN&MT trong buổi làm việc giữa Đoàn Công tác của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội do Chủ nhiệm Lê Quang Huy làm trưởng đoàn với UBND Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đây là 1 trong 137 bãi rác tạm bãi rác tạm tại Hải Phòng. Sau nhiều năm sử dụng, nguồn nước rỉ ngấm xuống, gây ô nhiễm môi trường. Thành phố Hải Phòng chưa thể xử lý dứt điểm, đồng thời kiến nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể quy trình, kỹ thuật thực hiện cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh.

Ông TRẦN VĂN PHƯƠNG, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng: “Sau khi vào chôn lấp xong dừng hoạt động khai thác đó thì nguồn nước vẫn tiếp tục thấm xuống dưới và khi mưa xuống lại tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Trong quy trình của Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ hướng dẫn cho những bãi rác có tiêu chuẩn thôi (ví dụ như chống thấm, có hệ thống thu gom). Hải Phòng đang cần có quy trình để xử lý các loại bãi rác này.”

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, không có khái niệm bãi rác tạm, việc tạo ra các trạm trung chuyển, tập kết rác thải đã hình thành các loại bãi tạm bợ như vậy chứ đã là bãi rác phải đúng quy chuẩn. 

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường: “Không phải vấn đề lớn, đơn giản là đồng chí không cho đổ rác nữa, quây lại không cho nước ra nữa, phủ bạt lên, để một thời gian nó ra mùn thì chúng ta mang đi chỗ khác, nhưng mà thôi địa phương cần thì chúng tôi sẽ có hướng dẫn chung để các địa phương triển khai cho đồng bộ”

Không riêng Hải Phòng, hiện nay, cả nước còn gần 1.200 bãi rác tạm. Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu các địa phương phải bố trí ngân sách để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi rác này gây ra. 

Thực hiện : Bích Hạnh Như Huỳnh