Hải Phòng ưu tiên bố trí vốn nâng cấp hệ thống y tế cơ sở

Chiều 29/8, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng. Trong đó đáng chú ý, Hải Phòng sẽ đầu tư xây mới và nâng cấp 18 trạm y tế tại các quận, huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở.

Với đa số ý kiến tán thành, hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết về chủ truong đầu tư xây mới và nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với 18 trạm y tế tại các quận, huyện như Đồ Sơn, An Lão, An Dương, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. 

Đây là các dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình phục hồi phát triển y tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế là hơn 62 tỷ và ngân sách thành phố là hơn 37 tỷ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024. Đây là dự án hết sức cần thiết, là cơ sở để tăng cường cơ sở vật chất hệ thống y tế cơ sở , đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho người dân. 
 

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh