Hạn chế quyền tiếp cận đất đai liên quan đến việc hạn chế quyền của công dân?

Cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một số thành viên UBTVQH đề nghị: Cần rà soát quy định về kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh để bảo đảm thống nhất. Cùng với đó cần cụ thể hoá những quy định trong luật để đảm bảo quyền tiếp cận đất của công dân.

Một số đại biểu cho rằng thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất vì chờ quy hoạch ở cấp quốc gia đến quy hoạch tỉnh và quy hoạch huyện. Dự thảo luật quy định lập đồng thời quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch huyện, điều này là khó khả thi.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: “Lập đồng thời rất khó, bởi vì một khu công nghiệp chẳng hạn cũng nằm trên 1 địa bàn huyện cụ thể, mà nếu ở tỉnh xét duyệt cho huyện mà sau đó chờ trung ương cho nên cũng phải chờ quy hoạch quốc gia. Tôi kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu như thế nào. Nếu để trong chương mà quy hoạch sử dụng đất này thì sẽ rất khó thực hiện, bởi vì lập đồng thời, ở huyện thì lập đồng thời với tỉnh, với Trung ương. Trong khi đó một số liên quan, ví dụ đường cao tốc quốc gia, v.v. khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, liên quan một số mà thuộc thẩm quyền của Chính phủ cũng phải chờ, cho nên không thể lập đồng thời được. Tôi kiến nghị trong chương quy hoạch sử dụng đất nên thiết kế lại để làm sao cho đạt được, nếu như vậy thì không biết con gà có trước hay trứng có trước.”

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, hiện vẫn còn nhiều bất cập trong quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, cơ sở bảo quản và lưu giữ tro cốt.

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Chỗ này liên quan nhiều đến bất cập trong công tác quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa và việc phân bổ sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sự đồng bộ. Công tác quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa chưa được quan tâm bố trí hợp lý, làm gia tăng nguy cơ lãng phí đất, ô nhiễm môi trường và thiếu đất nghĩa trang, nghĩa địa trong tương lai.”

Một số đại biểu cho rằng việc hạn chế quyền tiếp cận đất đai liên quan đến việc hạn chế quyền của công dân. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần đánh giá kỹ tác động của quy định này; cân nhắc nên quy định các tiêu chí ngay trong dự thảo Luật mà không giao Chính phủ quy định chi tiết. Bên cạnh đó, để tránh mâu thuẫn có thể phát sinh giữa quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh lập theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch tỉnh lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch, cần có quy định xử lý chuyển tiếp trong trường hợp này.

Thực hiện : Diệu Huyền Hoàng Hương Quang Sỹ Anh Đức