Hàn Quốc ban hành cảnh báo cúm

Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023 - 2024 bắt đầu từ cuối tuần qua.

Mùa cúm năm nay tại Hàn Quốc kéo dài bất thường và đến tận tháng 9 nước này vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh cúm trong cộng đồng. Số lượng bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong mùa hè năm nay liên tục ở mức cao hơn tiêu chuẩn. Do đó, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã lần đầu tiên duy trì cảnh báo chú ý dịch cúm mùa trong suốt một năm không ngắt quãng kể từ tháng 9/2022. Cùng với khuyến nghị chú ý trong giai đoạn 2023 - 2024, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo cúm mùa dài nhất từ trước tới nay kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam