Hàn Quốc xem xét ban hành luật cấm ăn thịt chó sau 5 năm

Bộ Nông lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc đang soạn thảo dự luật có nội dung cấm ăn thịt chó sau 5 năm nữa. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chính thức xúc tiến chấm dứt việc ăn thịt chó ở nước này.

Được biết trong dự luật, ngoài thời điểm chấm dứt nuôi chó lấy thịt, còn có nội dung bồi thường cho các hộ nuôi chó phải đóng cửa hoặc chuyển đổi sang lĩnh vực khác. Chính phủ Hàn Quốc và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ngày 17/11 sẽ tiến hành nhóm họp và thảo luận lần cuối về nội dung dự luật, sau đó sẽ trình lên Quốc hội. Tên dự luật đang được xem xét là "Luật cấm phân phối chó nuôi lấy thịt".

Trước đó, vào tháng 12/2021, Chính phủ Hàn Quốc đã lập "Ủy ban thảo luận về vấn đề chấm dứt ăn thịt chó", một cơ chế thảo luận xã hội, nhằm đạt được sự nhất trí rộng rãi trong dư luận về vấn đề này. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ động vật, cơ sở nuôi chó không thu hẹp được bất đồng ý kiến về thời điểm chấm dứt ăn thịt chó hay phương án bồi thường cho hộ nuôi, vì vậy quá trình thảo luận đã bị gián đoạn kể từ sau tháng 3 năm 2023.

Đến tháng 8 và tháng 9 năm 2023, Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính và đảng PPP đã lần lượt đưa ra dự thảo nghị quyết liên quan kêu gọi Chính phủ sớm lập khung phác thảo và thúc đẩy việc chấm dứt ăn thịt chó.

(*) Nguồn: TTXVN

Mai Phương