Hàn Quốc yêu cầu người dân tham gia đào tạo phòng ngừa tự gây hại

Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt một sắc lệnh thực thi sửa đổi của luật có liên quan, yêu cầu học sinh, sinh viên cùng nhân viên tại các cơ quan công ở Hàn Quốc phải tham gia đào tạo về phòng ngừa tự gây hại. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/7 tới.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết tất cả học sinh từ cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng với nhân viên tại các cơ quan công ở Hàn Quốc phải tham gia chương trình giáo dục phòng chống tự tử hằng năm.

Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề tự tử, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở giới trẻ Hàn Quốc hiện nay. Chính sách này là một phần trong nỗ lực mở rộng của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm tỷ lệ tự tử ở nước này từ 25,2 trường hợp trên 100.000 người xuống mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là 10,6 trường hợp trên 100.000 người, trong vòng 10 năm tới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

QT