Hàng trăm dự án nộp hồ sơ vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã có văn bản hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội; đồng thời, ủy quyền cho UBND cấp tỉnh xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay.

Đến nay, đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng nộp hồ sơ đề nghị vay vốn. Đơn cử như tỉnh Bình Định, Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng…

Theo Bộ Xây dựng, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật như tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam