Hành khách được hoàn vé nếu máy bay trễ 5 giờ

Nếu chuyến bay bị chậm từ 2 giờ trở lên, hành khách được chuyển sang chuyến bay khác; trong trường hợp chậm từ 5 giờ trở lên, hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho khách.

Đây là những điểm đáng chú ý tại Thông tư số 19/2023 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành.

Thông tư nêu rõ, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 15 phút so với thời gian kế hoạch trong lịch bay.

Trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có nghĩa vụ cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách; xin lỗi hành khách và bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại, cũng như chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không theo quy định.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, cần chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Với chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên, trường hợp hành khách không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Trường hợp chuyến bay bị hủy mà hành khách không được thông báo trước thì hãng hàng không phải có trách nhiệm tương tự với những chuyến bay bị chậm. Ngoài ra còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Hồng Quyên