Hành lang Quốc hội ngày 29/5: Hoàn thiện chính sách pháp lý về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Sáng 29/5, theo chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội dành thời gian nghe và thảo luận Báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Thời gian qua, Đoàn giám sát của Quốc hội đã tổ chức giám sát tại 10 tỉnh thành và với 14 bộ, ngành. Một trong những vấn đề nổi lên là việc tổ chức bộ máy y tế cơ sở không ổn định, trải qua nhiều thay đổi và chưa thống nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam