Hành lang Quốc hội: Sửa đổi nhiều quy định về chính sách tín dụng, gỡ khó cho hợp tác xã

Dự án Luật Hợp tác xã (Sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Trong phiên thảo luận chiều 25/5, các ĐBQH sẽ tiếp tục cho ý kiến với một số vấn đề còn băn khoăn. Phóng viên Hà Lan đang có mặt tại Nhà Quốc hội sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp với đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh bên hành lang nghị trường.

Mục tiêu xuyên suốt của việc sửa đổi Luật HTX là nhằm bám sát và thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở nước ta trong thời gian tới, mà gần đây nhất là Nghị quyết số 20. Với những quy định nhằm gỡ khó cho HTX, dự thảo Luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong bối cảnh mới của đất nước, bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.