Hành lang Quốc hội: Việt Nam dự kiến cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này với quy trình rút gọn một kỳ họp. Phóng viên Khánh An đang có mặt tại Nhà Quốc hội sẽ thông tin thêm tới quý vị và các bạn về dự án luật này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Khánh An