Hành trình tri thức trẻ tham gia xóa nghèo ở vùng biên

Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng, gọi tắt là dự án 174 đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực; tạo sự chuyển biến về nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nhân dân trong vùng dự án. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị nơi vùng cao biên cương của Tổ Quốc.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên, Sùng A Lử đã đăng kí tham gia dự án trí thức trẻ tình nguyện công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 thuộc huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bằng kiến thức được học, Lử đã vận động người dân địa phương trồng hoa lan để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Là người địa phương, nên cô gái Cứ Thị Say am hiểu phong tục, tập quán người dân tộc thiểu số. Những buổi đi xuống thôn, bản như thế này của Say đã giúp đỡ người dân thay đổi cách nghĩ và thoát nhèo .

Từ năm 2010 đến nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 đã tiếp nhận 6 đợt trí thức trẻ tình nguyện với 150 đội viên. Mỗi đợt tuyển dụng sẽ kéo dài trong 2 năm. Với tinh thần nhiệt huyết và khát khao cống hiến, các trí thức trẻ đã nỗ lực làm thay đổi vùng đất khó khăn nơi biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được đào tạo bàn bản và luôn hết mình thực hiện công tác, những trí thức trẻ đang góp sức làm thay đổi diện mạo mảnh đất vùng biên. Đời sống người dân nâng cao, tình đoàn kết quân dân ngày càng thắt chặt, cùng chung sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Vũ Thắng