Hành trình về đích giải ngân vốn đầu tư công

Cho đến thời điểm này, chúng ta có thể “thở phào” khi số vốn đầu tư công khổng lồ hơn 711.000 tỷ đồng của năm 2023 đã tiệm cận mục tiêu giải ngân đặt ra là 95%. Đây là một yếu tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế VN năm qua.

Để có được mức giải ngân ấn tượng này là rất nhiều các nỗ lực của Quốc hội trong kiến tạo các cơ chế và nguồn lực để đồng hành cùng Chính phủ đẩy nhanh tốc độ giải ngân, đặc biệt là trong ngành giao thông. 

Có thể nói, hành trình “về đích” của giải ngân vốn đầu tư công năm qua không hề bằng phẳng. Chúng ta từng chứng kiến sự “ì ạch” của 3 tháng đầu năm, khi tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 10%. Đến 7 tháng, tốc độ tăng lên nhưng vẫn chỉ đạt 40%. Đến 9 tháng, giải ngân đạt 51%, là năm đầu tiên giải ngân 9 tháng vượt 50% kế hoạch. 3 tháng cuối năm, thực sự đã có sự bứt tốc khi chung cuộc, giải ngân đầu tư công được 95% kế hoạch, trong đó có sự đóng góp lớn của các công trình giao thông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Duyên -

Hồng Dũng