Hậu Giang: Giải quyết từng trường hợp khiếu nại về đất đai, giảm khiếu kiện vượt cấp

Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang vừa có buổi giám sát tại huyện Châu Thành, nơi có khu công nghiệp, tình hình khiếu nại về đền bù tái định cư nhiều so với các huyện khác của tỉnh. Bà Lê Thị Thanh Lam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang làm trưởng Đoàn giám sát.

Theo báo cáo từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 tổng số lượt đã tiếp là 1.643 vụ việc, trong đó hơn 80%  nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, cụ thể trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khi Nhà nước thu hồi các dự án trên địa bàn huyện. Đại diện huyện Châu Thành cho biết nếu không chấn chỉnh, số lượng đơn thư khiếu nại sẽ nhiều hơn trong thời gian tới.

Ông NGUYỄN HOÀNG ANH, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang: “Tới đây chúng tôi sẽ ban hành quy chế phối hợp sẽ có quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức để làm sao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng qua đó chúng tôi sẽ đánh giá đối với những trường hợp vướng mắc cụ thể của đơn vị nào sẽ có xem xét từng trường hợp”.

Các thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu địa phương trình bày rõ những khó khăn, nguyên nhân hạn chế, đặc biệt là có những kiến nghị, giải pháp trên lĩnh vực đất đai thuộc các dự án thu hồi đất của Nhà nước, đảm bảo cuộc sống người dân, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài.

Bà LÊ THỊ THANH LAM, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang: “Chính sách của huyện sẽ hạn chế vừa qua lập lại có nghĩa là khi thu hồi đất của dân sẽ định hướng trước là phải có nền tái định cư cho dân trước lúc đó mới thu hồi đất của dân đó cũng là giải pháp huyện Châu Thành tốt nhất cho người dân tới đây”.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang trưởng đoàn giám sát chia sẻ những khó khăn của địa phương; đồng thời, đề nghị thực hiện tốt công tác khiếu nại tố cáo, tập trung công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp và đơn thư không đúng theo pháp luật./.

Công Tràng