HĐND tỉnh thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương

Sáng nay 14/5, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 17, thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Theo đề án, TP Huế trực thuộc Trung ương sẽ gồm 2 quận là Thuận Hóa và Phú Xuân. Thành lập huyện Phú Lộc trên cơ sở sáp nhập huyện Nam Đông với huyện Phú Lộc. Phong Điền sẽ trở thành thị xã phía bắc của thành phố Huế. Các địa phương tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị cho các xã lên phường trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh việc thông qua đề án là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua dự kiến vào kỳ họp cuối năm nay. Yêu cầu các ngành tập trung thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025 Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 tại Việt Nam. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo -

Đào Bảo