Hết tháng 2/2023, tiến độ giải ngân đạt thấp

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 2/2023, tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt trên 6,5% kế hoạch và đạt gần 7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm được các bộ, ngành, địa phương đưa ra là do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết vốn năm 2023. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng tiếp theo, hiện nay, các Bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam