Hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại COP

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ và nhận định của các ĐBQH, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, năm 2022, kinh tế xã hội nước ta đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Lan đánh giá cao báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khắn, nhận diện rõ những thách thức sắp tới để đề ra những giải pháp ứng phó phù hợp. 

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ và nhận định của các ĐBQH, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, năm 2022, kinh tế xã hội nước ta đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo cũng đã chỉ rõ, dự báo năm 2023 tình hình thế giới có nhiều biến động với nhiều thách thức, đại biểu đánh giá cao những giải pháp của Chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bên liên quan cần có cơ chế giám sát, đánh giá chặt chẽ, thường xuyên, kiểm tra tính hiệu quả của mỗi chương trình; cần ứng dụng công nghệ số, khoa học dữ liệu và giải pháp thông minh và khoa học công nghệ trong hành động của Việt Nam; đồng thời có chính sách quy hoạch phát triển dài hạn lồng ghép mục tiêu thích ứng và mục tiêu giảm phát thải…

Chuyển ý kiến kiến nghị của của cử tri huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai nói riêng và một số huyện ngoại thành Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Lan đề nghị phân cấp cho tỉnh được chủ động quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản trong nội bộ đất nông nghiệp; được quyết định tỷ lệ xây dựng trên đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dự án nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm.