Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022 theo đó diện tích rừng trồng chưa khép tán là hơn 14 triệu 790 ha.

Trong đó rừng tự nhiên có hơn 10 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng là 42,02%, Bộ giao UBND các tỉnh thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý theo quy định và rà soát kiểm tra phục hồi diện tích rừng bị giảm đồng thời nhanh chóng báo cáo Bộ theo quy định để có hướng xử lý kịp thời.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam