Hiệp hội Ngân hàng đề xuất giảm 2% thuế VAT cho các tổ chức tín dụng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc góp ý kiến đối với dự thảo đề xuất chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thống nhất với nội dung đề xuất về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và việc bổ sung nội dung này vào Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 để trình Quốc hội ra nghị quyết chung.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết thêm, hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện nay cũng hết sức khó khăn, nợ xấu và nợ rủi ro tiềm ẩn có xu hướng tăng cao, kết quả hoạt động năm 2023 và năm 2024 của các tổ chức tín dụng dự báo sẽ sụt giảm mạnh so với các năm trước.

Đặc biệt là tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn phải triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ cho các doanh nghiệp và người dân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Do đó, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị bổ sung ngân hàng vào nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 để trình Quốc hội ra Nghị quyết chung.

(*) Nguồn: Vietnamplus

Lan Phương